Είσοδος Συνεργατών

 • Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Ρουμανικα
  • Βουλγαρικα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ με τη BIOCLIMA από την KRAFT Paints

Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Χρειάζεστε βοήθεια ή προσφορά;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 55 19 600 απο τις 08:00 έως 16:00 τις εργάσιμες ημέρες ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει σύντομα.

  Το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Με ενισχυμένο προϋπολογισμό, στοχεύει εκτός των άλλων, στην εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση εξωτερικής Θερμομόνωσης στα κτίρια που μπορεί να φτάσει το 85% του συνολικού κόστους των εργασιών και να καλύψει έως και 100.000 ευρώ.

  Η KRAFT Paints έχει αναπτύξει ειδικά για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ ∆ύο Λύσεις – Παρεμβάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αναβάθμισης Κτηρίων με ∆ύο ολοκληρωμένες ομάδες συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης που φέρουν σήμανση CE, είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες και πληρούν τις ανάγκες του προγράμματος:

  https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/2020/10/exoikonomo-a-1.jpg

  1) Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOCLIMA ClimaTotal® της KRAFT Paints βασιζόμενα σε όλα τα ευρέως γνωστά θερμομονωτικά υλικά για εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες (εξωτερικοί τοίχοι).

  2) Συστήματα θερμοϋγρομόνωσης BIOCLIMA ClimaRoof® βασιζόμενα σε πολύ υψηλής θερμομονωτικής αξίας θερμομονωτικά υλικά (εξηλασμένη πολυστερίνη) για εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες (ταράτσες, δώματα).

  Ο συνδυασμός τους ή
  η εφαρμογή ενός από τα δύο:

  • υπερκαλύπτουν τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος.
  • μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου έως και 65% και συνεισφέρουν στην ενεργειακή του αναβάθμιση έως και 3 ενεργειακές βαθμίδες βάσει των προδιαγραφών του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ». Σημειώνεται ότι το τελικό ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται το συνδυασμό των υπόλοιπων παρεμβάσεων που θα προταθούν, πχ σύστημα θερμοϋγρομόνωσης ταράτσας, αντλία θερμότητας, αλουμίνια, συστήματα σκίασης, από το πάχος και το είδος του μονωτικού υλικού, από τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης που έχει επιλεγεί, την υφιστάμενη ενεργειακή βαθμίδα του κτηρίου (βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α) καθώς και την κλιματική ζώνη του ακινήτου.
  • συμβάλουν στην μείωση των δαπανών για θέρμανση-ψύξη.
  • συνεισφέρουν στη βελτίωση της υγιεινής και της άνεσης στο εσωτερικό περιβάλλον των κτηρίων (μείωση υγρασίας, μούχλας, αύξηση θερμικής άνεσης).
  • βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 έως και 50%.
  • Ταιριάζουν με κάθε αρχιτεκτονικό ύφος και αναβαθμίζουν αισθητικά τα κτήρια και εν γένει την ποιότητα ζωής.
  https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/2020/10/65percent-min.png

  Τμήμα Τεχνικής
  Υποστήριξης

  Παράλληλα, η KRAFT Paints παρέχει ένα άρτια στελεχωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης αποτελούμενο από διπλωματούχους μηχανικούς και τεχνικούς εφαρμογών, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση σε κάθε εν- διαφερόμενο, προσφέροντας τεχνογνωσία και τις απαραίτητες τεχνικές λύσεις σε κάθε ανάγκη.

  https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/2020/10/tech_department-min.jpg

  Τα Έργα μας

  • υπερκαλύπτουν τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος.
  • μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου έως και 65% και συνεισφέρουν στην ενεργειακή του αναβάθμιση έως και 3 ενεργειακές βαθμίδες βάσει των προδιαγραφών του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ». Σημειώνεται ότι το τελικό ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται το συνδυασμό των υπόλοιπων παρεμβάσεων που θα προταθούν, πχ σύστημα θερμοϋγρομόνωσης ταράτσας, αντλία θερμότητας, αλουμίνια, συστήματα σκίασης, από το πάχος και το είδος του μονωτικού υλικού, από τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης που έχει επιλεγεί, την υφιστάμενη ενεργειακή βαθμίδα του κτηρίου (βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α) καθώς και την κλιματική ζώνη του ακινήτου.
  • συμβάλουν στην μείωση των δαπανών για θέρμανση-ψύξη.
  • συνεισφέρουν στη βελτίωση της υγιεινής και της άνεσης στο εσωτερικό περιβάλλον των κτηρίων (μείωση υγρασίας, μούχλας, αύξηση θερμικής άνεσης).
  • βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 έως και 50%.
  • Ταιριάζουν με κάθε αρχιτεκτονικό ύφος και αναβαθμίζουν αισθητικά τα κτήρια και εν γένει την ποιότητα ζωής.

  Είμαστε δίπλα σας

  Επικοινωνήστε μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να σας καθοδηγήσουμε υπεύθυνα σχετικά με τη δική σας συμμετοχή στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» με τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima.

  ∆ικαίωμα Συμμετοχής και επιδότηση

  ∆ικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις:


  Κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) ή την επικαρπία της κατοικίας (μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα) ή οποία:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης Ε1.
  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ∆ΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • ∆εν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  Ατομικό
  Εισόδημα*
  Οικογενειακό
  Εισόδημα
  Βασικό
  Ποσοστό
  Επιχ/σης
  COVID-19
  premium
  2020 – 2021
  Ενεργειακό
  premium
  αναβάθμισης
  κτιρίων
  Ζ/Η σε Β
  (τουλάχιστον)
  Μέγιστο
  Ποσοστό
  Επιχ/σης
  Έως 10.000 Έως 20.000 65% 10% 10% 85%
  10.000-20.000 20.000-30.000 55% 10% 10% 75%
  20.000-30.000 30.000-40.000 50% 10% 10% 70%
  30.000-50.000 40.000-70.000 45% 10% 10% 65%
  50.000-90.000 70.000-120.000 35% 10% 10% 55%
  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Α 60% 10% 10% 80%
  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ B 60% 10% 10% 70%

  *Πρόσθετο 10% σε λιγνιτικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

  Ανώτατα όρια

  Το μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τα 100.000€ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου ∆ικαιούχου.

  Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1,2€ ανά εξοικονομούμενη ΚWh

  Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις € 80.000.

  Μέσω του προγράμματος καλύπτεται και η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου καθώς και κόστη τυχόν μελετών. Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του προγράμματος το δάνειο είναι άτοκο.