Είσοδος Συνεργατών

 • Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Ρουμανικα
  • Βουλγαρικα

ΑρχικήΚαριέραΘέσεις για Πρακτική Άσκηση

Ο όμιλος εταιριών DRUCKFARBEN προσκαλεί σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ με δικαίωμα πρακτικής άσκησης στα πλαίσια των σπουδών τους, να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα τμήματα:

 • Χημείου (R&D, QC, Regulatory Affairs)
 • Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing
 • Logistics

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, θα δοθεί η ευκαιρία στον φοιτητή:

 • να γνωρίσει τον πολύ ενδιαφέρον κλάδο μιας Χημικής Βιομηχανίας
 • να εξοικειωθεί με καθημερινές δραστηριότητες των τμημάτων
 • να ενημερωθεί ή/και εμπλακεί σε πιο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την κάθε ειδικότητα

Χρονική έναρξη και διάρκεια πρακτικής άσκησης:  σύμφωνα με το πώς ορίζεται από την εκάστοτε σχολή και σε συνεννόηση με την εταιρία.

Αν θέλετε να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας σε μια εταιρία που χαρακτηρίζεται από καινοτομία και πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας,  αποστείλατε το βιογραφικό σας στο hr@druckfarben.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης (INTERN2018) καθώς και το τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να απασχοληθείτε.