Είσοδος Συνεργατών

  • Ελληνικα
    • Αγγλικα
    • Ρουμανικα
    • Βουλγαρικα

ΑρχικήΠιστοποιήσεις - KRAFT Paints

Εργαστήρια Διαπιστευμένων Μετρήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣEurofins

O Eurofins, ο ηγετικός οργανισμός στον κόσμο όσον αφορά την μέτρηση εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και χημικών αναλύσεων με περισσότερους από 35.000 εργαζόμενους σε περισσότερα από 400 εργαστήρια σε 44 χώρες, με συλλογική εμπειρία 30 ετών. Η πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort παρέχει τη διασφάλιση ότι όλα τα σχετικά με το προϊόν κριτήρια υγείας για τις εκπομπές των προϊόντων έχουν ικανοποιηθεί επαρκώς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣPRA

Ο PRA είναι ο πληρέστερος συμβουλευτικός οργανισμός για τα χρώματα και τις επιστρώσεις στον κόσμο και ο βασικός σύνδεσμος στην παγκόσμια κοινότητα χρωμάτων  σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Το PRA είναι εγκεκριμένο εργαστήριο για τη δοκιμή συμμόρφωσης με το σύστημα οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ecolabel και τα προγράμματα Nordic EcoLabel.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣSGS

Η SGS είναι η κορυφαία εταιρία επιθεώρησης, επαλήθευσης, δοκιμών και πιστοποίησης στον κόσμο. Αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την ακεραιότητα. Με περισσότερους από 95.000 υπαλλήλους, λειτουργεί ένα δίκτυο περισσότερων από 2.400 γραφείων και εργαστηρίων ανά τον κόσμο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣIMSL

Το IMSL είναι μια υπηρεσία δοκιμών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στη μικροβιολογία των βιομηχανικών διεργασιών και προϊόντων. Παρέχει υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών από χρώματα, κόλλες, διασπορές πολυμερών και υγρά επεξεργασίας μετάλλων σε πλαστικά, χαρτί και υφάσματα καθώς και δοκιμές απολυμαντικών, νερού ψύξης και υγρών επεξεργασίας κλπ. Το IMSL έχει μεγάλη εμπειρία στη δοκιμή και την επικύρωση των επιδόσεων τα επεξεργασμένα υλικά και τα κατεργασμένα αντικείμενα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣAETEC

Το AETEC είναι ένα εργαστήριο δοκιμών που δημιουργήθηκε το 1999. Bασίζεται σε μια ομάδα εκπαιδευμένων και έμπειρων σκληρών εργαζομένων στα πρότυπα των υλικών οδικής σήμανσης. Αυτοί οι υπάλληλοι βοήθησαν από τις συσκευές με τις καλύτερες μετρήσεις στην τρέχουσα αγορά και ένα πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έφθασε στη διαπίστευση ENAC για τη δοκιμή υλικών οδικής διαγράμμισης και την απόδοση τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣECOLABEL

Το οικολογικό σήμα είναι ένα εθελοντικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικών επιδόσεων που χορηγείται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα καθορισμένα κριτήρια ανάλογα με τις ομάδες προϊόντων που μειώνουν τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι σύμφωνο με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για ένα οικολογικό σήμα τύπου 1. Αυτό σημαίνει ότι το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι εθελοντικό, βασισμένο σε πολλαπλά κριτήρια, όταν ένας τρίτος απονέμει τη χρήση της ετικέτας για να υποδείξει συνολική περιβαλλοντική προτίμηση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων με βάση την αξιολόγηση κύκλου ζωής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣIPS

Το διεθνές κέντρο δοκιμών πρότυπων φωτοκαταλυτών (IPS) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που εφαρμόζει πρότυπα ISO για φωτοκαταλύτες με σκοπό: i) τον καθαρισμό του αέρα, ii) τον καθαρισμό του νερού, iii) τις αυτοκαθαριζόμενες μεμβράνες και iv) τις πηγές φωτός. Το IPS παρέχει μια εμπιστευτική, ανεξάρτητη εκτίμηση της δραστηριότητας οποιουδήποτε φωτοκαταλύτη σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο ISO.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣD-TOX

Το Ινστιτούτο D-TOX είναι εργαστήριο μέτρησης της φωτοκατάλυσης και εδρεύει στο Αννόβερο της Γερμανίας. Ειδικεύεται στη μέτρηση της δραστικότητας  προϊόντων φωτοκαταλύτη. Οι μέθοδοι μέτρησης επικεντρώνονται σε τυποποιημένες μελέτες (ISO, CEN, DIN) και καθιερωμένες μεθόδους μέτρησης που επιτρέπουν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τέτοιων προϊόντων και υλικών.