ΑρχικήCLIMAroof system - Kraft Paints

CLIMAroof systemΤο Ελαφρύ αλλά Ανθεκτικό Σύστημα Θερμοϋγρομόνωσης Δωματίων

Tο σύστημα Clima Roof ενσωματώνει πολλές λύσεις για το δώμα κτιρίων, σε ένα προϊόν καθώς:

 • Παρέχει εξαιρετική θερμομόνωση με τις πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης της Fibran μειώνοντας τις απώλειες θερμότητας στο δώμα του κτιρίου έως και 40%
 • Διασφαλίζει άριστη στεγανοποίηση μεγάλης αντοχής και διάρκειας ζωής με τη χρηση στεγανωτικών κονιαμάτων της KRAFT Paints.
 • Είναι ελαφρύ, ιδανικό για κτίρια με πρόβλημα φορτίων (12-25 kg/m2)
 • Είναι ανθεκτικό και κατάλληλο για κυκλοφορία πεζών.
 • Εφαρμόζεται σε μικρό πάχος (περίπου 6-8cm), εξοικονομώντας δαπάνες ανύψωσης πεζουλιών /στηθαίων, ανύψωσης συλλεκτών ηλιακών, πορτών κλιμακοστασίου κλπ.
 • Είναι υδρατμοπερατό και δεν εγκλωβίζει τους υδρατμούς ή τις προϋπάρχουσες υγρασίες.
 • Παρέχει δυνατότητα δημιουργίας κλίσεων.
 • Έχει άριστη πρόσφυση σχεδόν σε οποιαδήποτε συμπαγή και καθαρή επιφάνεια δώματος.
 • Αποτελεί γρήγορη εφαρμογή, χαμηλής όχλησης.
 • Είναι εύκολο στον έλεγχο και στον καθαρισμό του.
 • Επιδέχεται επόμενες στρώσεις υλικών (πχ πλακάκια) χωρίς περιορισμούς.

Ελαφρύ

Μικρό Πάχος

Αντοχή

Εξοικονόμηση
Ενέργειας

Στεγανότητα

Θερμική Άνεση

Σύστημα CLIMAroofΤρόπος Εφαρμογής

A. Σε περιπτώσεις δωμάτων με κλίσεις το Clima Roof εφαρμόζεται ως σύστημα με την ακόλουθη αλληλουχία εργασιών με συγκεκριμένα υλικά

https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/2018/05/climaRoof_001.jpg

Β. Σε περιπτώσεις δωμάτων χωρίς κλίσεις, το Clima Roof εφαρμόζεται ως σύστημα, ακολουθώντας την ανάλογη αλληλουχία εργασιών με συγκεκριμένα υλικά.

https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/2018/05/climaRoof_002.jpg