Είσοδος Συνεργατών

 • Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Ρουμανικα
  • Βουλγαρικα

ΑρχικήΕΚΕ - KRAFT Paints

KRAFT PAINTS & DRUCKFARBENΕταιρική Κοινωνική
Ευθύνη

Ο Όμιλος DRUCKFARBEN δρα εδώ και δεκαετίες εντός και εκτός συνόρων σε ενέργειες που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, συνεισφέρει ενεργά στο πλευρό της κοινωνίας και στο περιβάλλον. Οι αρχές μας διέπουν τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας:

https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/2018/05/2012112116157_03_corp_responsability.jpg
Ο σεβασμός
προς τον άνθρωπο
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και η παροχή ίσων ευκαιριών
Ο σεβασμός
στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε
Η βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής

KRAFT PAINTS & DRUCKFARBENΔέσμευσή μας

Αναγνωρίζουμε έμπρακτα πως υπάρχει διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινωνίας και των επιχειρήσεων

Δέσμευσή μας είναι η διαρκής ενημέρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών που προωθούν και ενισχύουν την αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Κάνουμε πράξη την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη με δράσεις που στηρίζουν και αναπτύσσουν δυναμικά την έννοια της προσφοράς στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κοινωνία
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Εθελοντισμός & η Κοινωνική Συνεισφορά
 • Αθλητισμός
 • Τοπική κοινότητα
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Περιβάλλον

KRAFT PAINTS & DRUCKFARBENΚοινωνία & Περιβάλλον

Πιστή στη φιλοσοφία και τις αξίες της, η εταιρεία Druckfarben και τα χρώματα KRAFT αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με στόχο την αρμονική λειτουργία και δράση μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Στα πλαίσια αυτά, τα χρώματα KRAFT αφιερώνουν οικειοθελώς σημαντικούς πόρους για την ενεργό συμβολή τους στην υποστήριξη της κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον άξονα Κοινωνία, τα χρώματα KRAFT συνεργάζονται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους με κεντρικούς και τοπικούς φορείς για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας με χορηγικές παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, γηροκομέια, σχολεία, φυλακές και άλλα σημεία που χρήζουν βοήθειας.

Για το Περιβάλλον, είναι ρητή η δέσμευση της ΚRAFT για την χρήση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών. Εκτός των πολυάριθμων σχετικών πιστοποιήσεων σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας, η KRAFT είναι υπερήφανη για την σειρά οικολογικών χρωμάτων ECO αλλά και την προσήλωσή της στην παραγωγή χρωμάτων με βάση το νερό και όχι χημικούς διαλύτες, με στόχο την μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. Παράλληλα, η KRAFT προτιμάει τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών δοχείων για ορισμένα προϊόντα της, προωθώντας την έννοια της ανακύκλωσης.

Παράλληλα, η KRAFT ξεκίνησε τη χρήση δοχείων από ανακυκλωμένα υλικά για τις συσκευασίες των προϊόντων της και χαρτιού – για την εταιρική της επικοινωνία-πιστοποιημένου κατά FSC (Forest Stewardship Council – Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών).

KRAFT PAINTS & DRUCKFARBENΠρόσφατες Δράσεις