Είσοδος Συνεργατών

  • Ελληνικα
    • Αγγλικα
    • Ρουμανικα
    • Βουλγαρικα

Στεγανωτικό, συγκολλητικό τσιμεντοειδές κονίαμα δωμάτων 

Το CLIMA ROOF KF-1 είναι ένα στεγανωτικό συγκολλητικό κονίαμα υψηλών αντοχών, εμπλουτισμένο με πολυμερή, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων και ειδικότερα δωμάτων. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση στις θερμομονωτικές πλάκες CLIMA ROOF KF-XPS & FIBRAN XPS ETICS GF, αλλά και σε δομικές, μεταλλικές, ακρυλικές, πολυουρεθανικές και ασφαλτικές επιφάνειες. Λόγω της ειδικής σύστασης των αδρανών που περιέχει καλύπτει τέλεια τοπικές ανωμαλίες και κοιλότητες του υποστρώματος ενώ παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές σε επιφάνειες υψηλής καταπόνησης χωρίς να απαιτείται η χρήση επιπλέον επισκευαστικών υλικών. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 ως υλικό προστασίας επιφανειών και του προτύπου ΕΝ 13813 για την κατασκευή δαπέδων ως κονίαμα (CT-C20-F8-A3).

Araiosi_01

Ανάμιξη
4,2-4,5L νερού σε 25Kg ClimaRoof KF-1

Araiosi_01

Κατανάλωση
1,5-2,0Kg/m²/mm

Araiosi_01

Μέθοδος εφαρμογής
Σπάτουλα

Araiosi_01

Εργασιμότητα
20 λεπτά

Συσκευασία

25 kg

Αποχρώσεις

Γκρι  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, σαθρά στοιχεία και λιμνάζοντα νερά. Αφαιρέστε σαθρά υλικά, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
» Σε μεταλλικές επιφάνειες: Συνίσταται η απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και η εφαρμογή του KRAFT HYDROGUARD ONE.
» Σε δομικές επιφάνειες: Πριν την εφαρμογή του μίγματος γίνεται διαβροχή της επιφάνειας με νερό μέχρι κορεσμού.
» Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες και σε ασφαλτικές επιφάνειες: Συνιστάται η εφαρμογή KRAFT POWDERBOND αραιωμένου 1:4 με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

» Αδειάστε 4,2L–4,5L νερό, ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα, σε ένα κατάλληλο κενό δοχείο και προσθέτετε σιγά σιγά καθώς αναδεύετε 25Kg CLIMA ROOF KF-1. Αναδεύετε πλήρως για τουλάχιστον 3-4 λεπτά έως ότου το μίγμα γίνει ομοιογενές χωρίς σβόλους. Περιμένετε 5 λεπτά και αναδεύστε ξανά για 1 λεπτό.

» Η μέγιστη εργασιμότητα του μίγματος είναι 20min στους 25oC. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος. Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του.

» Η εφαρμογή στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα με κοντάρι ή χωρίς καλύπτοντας όλη την επιφάνεια χωρίς κενά. Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής του μίγματος πρέπει να είναι 3mm και
το μέγιστο πάχος του 40mm. Όσο το μίγμα CLIMA ROOF KF-1 είναι νωπό, τοποθετούνται οι θερμομονωτικές πλάκες CLIMA ROOF KF-XPS ή FIBRAN XPS ETICS GF. Η θερμομονωτική πλάκα πιέζεται στο υπόστρωμα ώστε να διασφαλιστεί η καθολική επαφή του μίγματος με αυτή, ακολουθώντας τις κλίσεις του υποστρώματος. Η τελική επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών πρέπει να είναι πλήρως επίπεδη, χωρίς κενά μεταξύ τους (<1mm) και με τη μορφή των διασταυρούμενων αρμών.

» Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Όταν το υλικό έχει πλήρως σκληρυνθεί, αφαιρείται μηχανικά.

» Αναδεύετε το προϊόν καλά, πριν από την εφαρμογή και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος κάτω από 5oC και πάνω από 35oC.

» Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα. Για την πλήρη ωρίμανση του υλικού απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 14 ημέρες ανάλογα το σύστημα στεγανοποίησης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, για αποθήκευση σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, κατά προτίμηση επάνω σε παλέτες.

NEWSLETTER

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα.