Είσοδος Συνεργατών

  • Ελληνικα
    • Αγγλικα
    • Ρουμανικα
    • Βουλγαρικα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣFlexopor (λευκό) EPS 80 - KRAFT Paints

Αυτοσβενύµενο ∆ιογκωµένο Πολυστυρένιο. Πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 13163.

To Flexopor EPS 80/EPS 100/EPS 200 είναι το βασικό θερμομονωτικό υλικό Διογκωμένου Πολυστυρενίου, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και χρησιμοποιείται στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAtotal. Παρουσιάζει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και άριστες μηχανικές αντοχές. Είναι οικολογικό προϊόν, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.
Το Flexopor EPS 80/EPS 100/EPS 200 παράγεται από αυτοσβενύμενη πρώτη ύλη η οποία περιέχει επιβραδυντικά φλόγας.

» Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
» Σταθερότητα διαστάσεων
» Αντίσταση στην εκδήλωση βακτηριδίων & μυκητών
» Μηδενική τοξικότητα
» Αυτοσβενύμενη συμπεριφορά στη φωτιά 100% ανακυκλώσιμο
» Φιλικό προς το περιβάλλον, παράγεται χωρίς τη χρήση CFC και HCFC
» Πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 13163
» Εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία ΕTAG 004 για χρήση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (CLIMAtotal – ETA 10/0122)

Πάχος

2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 10cm

Μονάδα Μέτρησης

Ενδεικτική Κατανάλωση

1m²/m²

Συσκευασία

12.00m², 18.00m², 3.60m², 4.20m², 4.80m², 6.00m², 7.20m², 9.00m²  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
» Πριν από την επικόλληση των πλακών θα πρέπει να τοποθετηθεί ο μεταλλικός οδηγός εκκίνησης (βλ. Τεχνικό Έντυπο BIOCLIMA).
» Στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Flexopor EPS 200.
» Η επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών στο υπόβαθρο γίνεται με χρήση του υλικού συγκόλλησης Strong Bond. Ο συνηθισμένος τρόπος εφαρμογής του υλικού συγκόλλησης είναι μια συνεχή λωρίδα στην περίμετρος της πλάκας και ενδιάμεσα σε 3 σημείωμα στην προς επικόλληση επιφάνεια. Αν το υπόβαθρο είναι τελείως επίπεδο (π.χ τσιμεντοσανίδα) τότε το υλικό συγκόλλησης Strong Bond εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα 3-6mm.
» Το υλικό συγκόλλησης δεν εφαρμόζεται ποτέ στα σόκορα των θερμομονωτικών πλακών και δεν θα πρέπει να υπάρχει ποτέ υλικό στους αρμούς των θερμομονωτικών πλακών αφού δημιουργούνται έτσι θερμογέφυρες.
» Στις γωνίες συνιστάται οι πλάκες να «δένονται» μεταξύ τους, δηλαδή να μην υπάρχει κατακόρυφος αρμός Το δέσιμο σε εσωτερική γωνία δεν συνιστάται. Οι πλάκες εφαρμόζονται από κάτω προς τα πάνω. Μόνο κάτω από τον οδηγό εκκίνησης εφαρμόζονται από πάνω προς τα κάτω. Στις γωνίες συνιστάται οι πλάκες να υπερκαλύπτουν περίπου 5-10 mm τις κάθετα εφαρμοσμένες και μετά την ωρίμανση του υλικού συγκόλλησης (μετά από μια ημέρα) να κόβονται και να τρίβονται.
» Τα άκρα των πλακών πρέπει να είναι πάντοτε ορθογώνια.
» Αρμοί των πλακών μεγαλύτεροι από 5mm θα πρέπει να γεμίζονται με κομμάτια από θερμομονωτικές πλάκες.
» Μέχρι 5mm μπορεί να γεμίζονται και με αφρό πολυουρεθάνης. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι η επιπεδότητα της τελικής επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών.
» Δεν επιτρέπεται η δημιουργία αρμών (είτε οριζόντιων είτε κατακόρυφων) στην περασιά των ορίων ενός παραθύρου ή μιας πόρτας ή ενός οποιουδήποτε Μανοίγματος.
» Συνιστάται η τοποθέτηση ολόκληρων πλακών θερμομόνωσης. Κομμάτια πλακών με μήκος τουλάχιστον 150mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά ποτέ σε ακμές, γωνίες και ανοίγματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον.

NEWSLETTER

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα.