Είσοδος Συνεργατών

  • Ελληνικα
    • Αγγλικα
    • Ρουμανικα
    • Βουλγαρικα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣΠετροβάμβακας FKD-S - KRAFT Paints

Θερµοµονωτική πλάκα από πετροβάµβακα για συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωνσης.

Η FKD-S είναι μια συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα. Το προϊόν διαθέτει βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά, χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, ο οποίος συμβάλλει στην βελτίωση της θερμικής αποδοτικότητας του κτιρίου. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και αδιάβροχο, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης όπως το CLIMAtotal.

» Θερμομόνωση
Χαμηλότερος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD=0,036 W/mK

» Πυροπροστασία
Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό

» Ηχομόνωση
Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού

Πάχος

3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 10cm

Μονάδα Μέτρησης

Ενδεικτική Κατανάλωση

1m²/m²

Συσκευασία

1.80m², 2.40m², 3.00m², 3.60m², 4.20m², 4.80m²  • Οδηγίες Χρήσης
  • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, καθώς και για την  υροπροστασία εξωτερικών τοίχων στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (External Thermal Insulation System – ETICS). Οι πλάκες FKD-S εξασφαλίζουν υψηλή διαπερατότητα υδρατμών για αυτό το σύστημα. Οι μονωτικές πλάκες κολλούνται στον τοίχο του υποστρώματος με κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης Strong Bond, η οποία τοποθετείται στις πλάκες κατά μήκος της περιμέτρου και σημειακά επάνω στην επιφάνεια της πλάκας, και στη συνέχεια η πλάκα στερεώνεται και μηχανικά (με 4-6 αγκύρια ανά m²). Κατόπιν, τοποθετούνται σε στρώσεις μικρού πάχους κόλλα με ενισχυτικό υαλόπλεγμα Strong Net και μία στρώση οργανικού επιχρίσματος ακρυλικής βάσης FlexoPlaster ή σιλοξανικής βάσης Waterproof Plaster. Αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο για τη μόνωση τοίχων μεταξύ θερμαινόμενων και μη θερμαινόμενων δωματίων, όσο και για τη μόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (π.χ. μόνωση κατασκευών δαπέδων επάνω από δωμάτια χωρίς θέρμανση). Οι πλάκες πρέπει να προστατεύονται από τυχόν διαβροχή, πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους. Να αποφεύγεται η άσκοπη και εκτεταμένη επαφή του δέρματος και των ματιών με τα ρετάλια, τις ίνες και τη σκόνη του προϊόντος και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα προστατευτικά μέσα (γάντια, γυαλιά, καπέλο).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό ή στεγασμένο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι συσκευασίες που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

NEWSLETTER

Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα.