Είσοδος Συνεργατών

 • Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Ρουμανικα
  • Βουλγαρικα

KRAFT PAINTSΣτρατηγική & Στόχοι

Έχοντας ως στόχο την επίτευξη του οράματός μας για ισχυροποίηση του ηγετικού μας ρόλου στην αγορά των μελανιών και την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στην αγορά των χρωμάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου επικεντρώνεται στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων ανά κλάδο δραστηριότητας:

https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/2018/05/stratigiki.jpg
 • Κλάδος Μελανιών
 • Χρώματα & Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Ενίσχυση της ηγετικής θέσης στην αγορά μελανιών της ΝΑ Ευρώπης.
 • Είσοδος σε νέες/αναδυόμενες αγορές
 • Λανσάρισμα σειράς μελανιών υψηλών προδιαγραφών που πληρούν τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς αλλά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα
 • Διαρκείς επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) καθώς και στην αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας
 • Επέκταση και βελτίωση του δικτύου διακίνησης στην νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Βελτίωση της αλυσίδας ανεφοδιασμού
 • Διερεύνηση άλλων επενδυτικών ευκαιριών στην περιοχή
 • Αύξηση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη
 • Επενδύσεις και εκσυγχρονισμός των παραγωγικών μονάδων
 • Λανσάρισμα πρωτοποριακών προϊόντων κάθε χρόνο, πιστοί στο όραμα μας για καινοτομία που δίνει αξία
 • Αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου για την περαιτέρω διείσδυση σε νέα ,παρεμφερή προϊόντα (υγρούς σοβάδες, εργαλεία, θερμο/υγρο-μονωτικά συστήματα) και την αντίστοιχη ανάπτυξη των σημείων πωλήσεων τους.
 • Περαιτέρω επέκταση του δικτύου μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Διερεύνηση ευκαιριών για περαιτέρω επέκταση μέσω εξαγορών ή και συνεργασιών
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της NOVACLUB (Συνεργασία 13 εταιρειών χρωμάτων) στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας (R&D), marketing και διαφήμισης